Werkwijze

Kenmerkend aan Inner Perspective is dat wij werken vanuit het dialogisch principe. Hierbij gaat het om: wezenlijke communicatie, verbinding, diepgaand luisteren, gelijkwaardigheid, vrijelijk uitdragen van eigen visie, eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Uniek aan Inner Perspective is dat wij thema’s en vraagstukken zowel vanuit een managers- als vanuit een HR- perspectief benaderen.

Inner Perspective stelt zich op als partner van het management. Wij begeleiden jou en gaan met jou op weg, samen resultaten behalen. Wij werken met alle lagen in de organisatie (leidinggevenden, teams, medewerkers), collectief en individueel.

De vaste programma’s van Inner Perspective kunnen als uitgangspunt dienen voor een op maat gemaakte aanpak voor jouw behoefte.

In de uitvoering van opdrachten staat voor Inner Perspective centraal:  verbinding, verdieping en veerkracht.

 • Verbinding: 
  • met je passie, je persoonlijke ambitie;
  • tussen medewerker en bedrijf, product en klant; 
  • samen bouwen: gecommitteerd personeel en tevreden klanten. 
 • Verdieping:
  • (h)erkennen van persoonlijke ambitie: eigenwaarde/eigenheid;
  • meer dan een lijstje competenties of een typebeschrijving; 
  • toegevoegde waarde van de organisatie in de maatschappij. 
 • Veerkracht:
  • vertrouwen in (de kracht van) de organisatie; 
  • kiezen vanuit een bewuste levenshouding; 
  • in beweging blijven.

Wij starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen verhelderen wij waar jouw behoefte of vraag ligt. Na dit gesprek volgt een passend aanbod.

Bij elk traject maken wij gebruik van beproefde methodieken. Inner Perspective is onder meer geaccrediteerd in het toepassen van Transactionele Analyse en MBTI (Meyers-Briggs Type Indicator).