“We moeten beter met elkaar communiceren. “
“Goede communicatie? Nou, niet hier.”
“Lage medewerkerstevredenheidscore? Tja, de communicatie is gewoon slecht. “
“Samenwerken? Nou, dat moeten we hier nog uitvinden.”
“Samenwerken betekent toch dat je het samen doet? Ik mis dat, elke dag opnieuw.”
“We kunnen elkaar niet vinden. Dat is toch geen samenwerking?”
Frustraties over communicatie en samenwerken, ik kom ze vaak tegen in mijn werk. Ik noem het ‘grote woorden’ – bijna containerbegrippen - waaronder heel veel wordt gevat. We hebben een beeld over hoe die ‘grote woorden’ zouden moeten werken in de dagelijkse praktijk. We toetsen wat er om ons heen gebeurt, wat we meemaken, wat anderen zeggen of doen, voortdurend daaraan. En dat beeld, dat is nu precies waar het om draait.

De laatste teambijeenkomst. De afsluiting van een periode van bijna een jaar waarin hard gewerkt is aan hun ontwikkeling als team. Zo gepland dat iedereen aanwezig kan zijn, om gezamenlijk dit moment in de tijd te markeren. Door stil te staan bij wat er allemaal sinds de kick-off gebeurd is, wat ze anders zijn gaan doen, wat ze belangrijk vinden om te behouden en waar ze mee verder willen. En toen was er die reminder van de teamleider aan zijn medewerkers ‘op straffe van ontslag ben je vanmiddag aanwezig’. Hmmm, schoot er door me heen. Wat zou het effect hiervan zijn op de teamdynamiek?

Hij wil medewerkers in hun kracht zetten. Dat ze hun eigen broek ophouden. Zijn belangrijkste wens is dat ze volledig tot hun recht komen in het team. Zijn medewerkers krijgen van hem alle ruimte. Hij faciliteert wel. Ze hoeven maar te vragen.
Ik ben in gesprek met een manager over zijn team – over wat er wel en over wat er niet loopt. Zijn woorden klinken me bekend in de oren. Zo’n dienende leiderschapsstijl spreekt me aan. Bijna tegelijkertijd borrelen er andere gedachten bij me op. Ik ken zijn team inmiddels wat langer. Ik weet wat er onderling speelt en wat ze individueel goed en minder goed afgaat. Ik ken hun ontwikkeling, werk- en denkniveau. Sluit zijn insteek wel aan bij waar zijn medewerkers ‘staan’?