Steeds weer dook het woord op - ik bleef er over struikelen. Ik las een rolbeschrijving en het aantal keren dat ik het woord verantwoordelijk las, viel me zo op dat ik ben gaan tellen. Negentien keer in een document van nog geen twee pagina’s. Ik heb er nog nooit onderzoek naar gedaan maar het lijkt me wat veel.
Managers vertalen hun verantwoordelijkheden nogal eens naar het instellen van allerlei controlemaatregelen richting hun medewerkers. Daarin is een kentering aan de gang. Door het verplichte thuiswerken zijn we immers gewend geraakt aan een nieuwe autonomie en die nieuwverworven vrijheid laten we ons niet zomaar ontnemen. Gaan we verantwoordelijk anders invullen?

‘Ik mis het gevoel van samen’ zei een opdrachtgever ooit tegen mij. Die woorden herinner ik me levendig. Ik denk vaak aan ze terug bij het zien van de slogan alleen samen krijgen we corona onder controle. In beide gevallen gaat dat ‘samen’ over meer dan samenwerken of samen doen. Samen een bedrijf runnen of een virus onder controle krijgen, dat vraagt betrokkenheid.
Tijdens de dodenherdenking sprak de koning over ‘medemensen die zich onvoldoende gehoord en gesteund voelden, al was het maar met woorden’. Oftewel: er was een gebrek aan betrokkenheid. Hij voegde eraan toe ‘ook door mijn overgrootmoeder’. Ik leg dan al snel de link met leiderschap en vraag me af: Hoe belangrijk is betrokkenheid in leiderschap? Hoe betrokken kan, mag of moet je zijn als manager?

Van de ene op de andere dag je werkzame leven op z’n kop. Zaken die gewoon waren, kunnen niet meer. Voorbij is het leven van tussen bureaus doorlopen en even een vraag stellen. Of met iemand meekijken. Het is gedaan met de tijd waarin je een dienblad had waar precies alle bekers van je team oppasten en, terwijl je koffie uitdeelde, kon checken hoe je medewerkers erbij zitten.
Door de Corona-maatregelen alleen nog maar op afstand kunnen werken is een radicale, acute verandering. Dat gaat verder dan het regelen van praktische zaken als laptops, veilige internetverbindingen en online communicatiemiddelen.