Oordelen of beoordelen

(reacties: 0)

De aanleiding

Aan het begin van dit jaar bezocht ik een nieuwjaarsbijeenkomst. Met veel plezier stonden we met een groepje ondernemers over de wetenswaardigheden van het ondernemerschap te filosoferen, toen er zich een man bij het gezelschap voegde. Hij stelde zich voor en er ontstond een gesprek. Nou, was het dat wel? Wat er gebeurde.

 

Oordeel 1

Nadat hij ons allemaal een hand had gegeven, gaf hij zijn eerste observatie prijs en voegde er meteen een oordeel aan toe. Hij zei tegen één van ons: “nou, jij geeft een stevige hand, daar kunnen de andere twee dames nog wat van leren”. Voor mij was, zoals ze dat zo mooi zeggen, de toon gezet.

 

Oordeel 2

Vervolgens opende hij een spervuur aan vragen. Over wat we hier deden, wat we in ons bedrijf deden, of we netwerk x, y en z wel kenden, etc. En daar kwam weer een oordeel om de hoek kijken: waarom we toch vooral niet daar en daar en daar ook naar toegingen, want hij deed dat ook en hij had al jarenlang zijn eigen bedrijf.

 

Oordelen en beoordelen

In de auto terug naar huis speelden er twee woorden door mijn hoofd: oordelen en beoordelen. Met beide heb je als manager te maken. Ik realiseerde me dat het mijn overtuiging was dat ik me als manager vooral bezig diende te houden met beoordelen; ik heb iets met hoe mensen in het algemeen oordelen, daar later meer over. In het woord beoordelen, zit ook het woord oordelen. Wat is het verschil dan, behalve die toevoeging ‘be’? Verder dan die gedachte kwam ik niet op dat moment; het onderwerp bleef knagen.

 

Weer een trigger

Gisteren sprak ik een oude bekende van mij; ik noem hem even X. Ons gesprek ging op een zeker moment over… inderdaad, oordelen en beoordelen. En over de subjectiviteit, die aan beoordelen is gekoppeld. X vertelde over een beoordeling die hij eens had gekregen. Die was door de tweede beoordelaar afgewezen omdat hij het gedrag van X totaal niet herkende. De manager van X moest zijn werk maar eens opnieuw doen.
Weer moest ik denken aan het verschil tussen oordelen en beoordelen.

 

Google helpt?

Wie weet kon ik via Google een eenduidig antwoord krijgen op mijn vraag: wat is het verschil tussen oordelen en beoordelen? Ik wilde dat verschil nu eens goed duidelijk hebben. Na wat heen en weer geswitcht te hebben tussen de betekenis van de woorden, tekende toch zich een duidelijk beeld af. Oordelen is vooral een mening geven (actie) en beoordelen is ergens een mening over vormen (proces). In beide gevallen gaat het over die mening.

 

Subjectiviteit

Toen was voor mij de cirkel rond. Want in die mening, daarin loert het gevaar van de subjectiviteit. Kijk naar het voorbeeld van X. In een bedrijfsmatige context kan dat vergaande consequenties hebben voor een medewerker. Daar ben ik mij als manager altijd erg bewust van geweest, vandaar ook mijn eerdere opmerking over oordelen. Oordelen stond voor mij ongeveer gelijk aan subjectiviteit. Ik wilde mijn beoordelingen als manager altijd zo objectief mogelijk vaststellen.

 

Hulpmiddelen

Dus, ik was blij met beschrijvingen van competenties waaraan ik mijn waarmening kon toetsen. Met methodes als STAR, om zoveel mogelijk objectiviteit in mijn waarneming te waarborgen. Met feedback van anderen, die hun eigen blik op een situatie gaven. Je eigen normen en waarden stop je nu eenmaal niet zomaar weg. Die neem je mee, in alles wat je doet, dus ook in het vormen en geven van je mening.

 

Pleidooi

Deze blog is een pleidooi om zo zuiver en zo puur mogelijk de acties en het gedrag van een medewerker waar te nemen en die tegen de normen, waarden en regels van het bedrijf aan te houden. Geef jezelf als manager de taak om jouw mening zo objectief mogelijk te vormen. Dat is waar medewerkers, in mijn ogen, recht op hebben. Dat is ook waar het bedrijf het beste mee gediend is. Geen eenvoudige opgave wellicht, maar wel een waar je als manager voor staat.

 

Hoe ervaar jij dit als manager? Welke tips heb jij voor je collega managers?

Ik ben benieuwd naar je reactie. Die kun je hieronder kwijt.

 

Ga terugReactie toevoegen