Het is tenslotte maar werk...

(reacties: 0)

Frustraties

Uit zijn ooghoeken ziet hij Jan aan komen lopen. ‘Wat nu weer’ schiet er door hem heen. Chris laat zijn gedachten even voor wat ze zijn, kijkt op van zijn werk en vraagt ‘waar kan ik je mee helpen?’. Jan steekt van wal. Vertelt uitgebreid over waar hij tegenaan gelopen is. En niet voor de eerste keer. Dat hem dat enorm frustreert, zo sterk zelfs dat hij er ook na werktijd mee bezig is. Dat hij er met zijn vriendin over praat en dat die laat merken genoeg te krijgen van het feit dat hij alsmaar zijn verhaal over zijn werk wil vertellen. De irritatie bij Chris steekt de kop op, wat maakt zijn medewerker zich toch druk. Als Jan na 20 minuten stil valt, kan hij niets anders uitbrengen dan ‘Joh, het is maar werk hoor. Ik zou me niet zo druk maken.’

 

Dilemma?

Het verhaal van Jan en zijn manager Chris kan alle kanten opgaan. Jan kan weer met zijn beide voeten op de grond zijn gezet door de woorden van Chris. Een andere optie is, dat hij zwaar teleurgesteld kan zijn in het feit dat zijn manager zijn verhaal ridiculiseert. En allerlei varianten daartussen in. De wijze waarop zij dagelijks met elkaar omgaan en de intonatie van Chris zijn simpele voorbeelden van zaken die van invloed zijn op de reactie van Jan. Het dilemma in een situatie als deze is dat je je als manager kunt laten verleiden om jouw persoonlijke overtuigingen, normen of waarden als zijnde de enige juiste te hanteren en er vervolgens naar te handelen. Daarbij volkomen voorbijgaand aan wat de situatie voor je medewerker betekent. De vraag is of je op deze wijze je medewerker, maar ook jezelf, verder helpt.

 

Bewustzijn

In mijn werk als management- en organisatiecoach kom ik het regelmatig tegen. Ik herken het uit mijn eigen werkzame leven als (project-)manager. Die worsteling van managers tussen hoe ze zelf in het leven staan en wat hun managementrol van hen vraagt. Als manager wil je immers het beste uit je mensen halen – dat is je dagelijkse kost. Wat daarin de meest effectieve werkwijze is, kan een behoorlijke puzzel zijn.
Wat helpt bij het oplossen ervan, is een enorm bewustzijn van je gedrag. Dat je snapt hoe makkelijk je overtuigingen in jouw woorden kunnen slippen, je non-verbale uitstraling beïnvloeden, je handelen bepalen. Dat je soms dingen vastzet in je hoofd, die niet op een feitelijkheid berusten. Met andere woorden, je zult ervoor moeten waken dat je niet vastgeroest zit in je eigen denkbeelden en gedachtes.

 

Waarnemen

In de interactie met je medewerkers speelt nog een ander aspect een belangrijke rol. Dat is dat van de waarneming. Puur waarnemen. Of, zuiver waarnemen. Daarmee bedoel ik dat je je eigen referentiekader loslaat, zoveel als mogelijk, en je afvraagt: Wat zie ik nu echt? Wat hoor ik nu echt? Zodat je voorkomt dat je volkomen blind vaart op je eigen meetlat - je waarnemingen vermengt met interpretaties en beperkende gedachtegangen.
Door echte, zuivere waarneming kun je andere kanten van een medaille zien waar je voorheen onbewust van was. Dat zorgt ervoor dat je vanuit een meer neutrale positie kunt handelen en ondersteunt daarmee het beste uit je mensen halen.

 

Kunde

Werkelijk bewustzijn van je gedrag en zuiver waarnemen zijn beide zaken waarin je je zelf kunt trainen. Oefening baart zeker kunst. Denk daarbij aan zaken als:

  • oefen jezelf in het stellen van open vragen bijvoorbeeld (daar kun je in mijn blog Vragen stellen 3.0 meer over lezen);
  • reflecteer op je reacties op het gedrag van je medewerker: in hoeverre hebben die te maken met je eigen overtuigingen;
  • stel jezelf de vraag of er ook een andere manier is om naar zaken te kijken dan de jouwe;
  • vraag je zelf af of je houding open of neutraal is, of dat je vastgeroest zit in je eigen gedachtes over een bepaald onderwerp;
  • onderzoek of je gedrag bewust en authentiek is of dat je op de automatische piloot hebt gehandeld;
  • check je waarneming op interpretaties, stel er eventueel een vraag over;
  • sta stil bij de lading van je woorden;
  • wees oprecht nieuwsgierig en laat je eigen gedachtes los.

 

Wat zijn jouw dilemma's als manager?

Ik ben benieuwd naar je verhaal en help je graag op weg.

 

Ga terugReactie toevoegen