Inner Perspective ondersteunt jou persoonlijk, betrokken en resultaatgericht.

Oprichter Annemieke Smit zet daarbij haar kennis en ervaring als coach of als wiskundige in.
 

Wijs met coaching

Toen ik mijn eerste stappen in het bedrijfsleven zette, huldigde ik de overtuiging dat werk en privé strikt gescheiden konden worden. Langzamerhand ontdekte ik dat ik die twee levens wel zoveel als mogelijk kon scheiden maar dat ik altijd mijzelf elke dag weer meenam naar mijn werk, met al mijn persoonlijke normen en waarden, taboes en dilemma’s. Tezamen met mijn overtuigingen en ervaringen ‘kleuren’ die mijn gedrag.

Vraagstukken in je zakelijke ontwikkeling zijn dan ook vaak gekoppeld aan je persoonlijke ontwikkeling. Dat met elkaar boven tafel krijgen, daarin met elkaar het proces van ontdekken, onderzoeken, bewust worden, leren en toepassen aangaan, daarvoor kun je bij mij terecht.

 

Wijs met wiskunde

Wiskunde is de studie die ik heb gedaan. Ik heb er ook mijn onderwijsbevoegdheid in gehaald. Mijn enthousiasme voor het vakgebied is er altijd gebleven: ik gun het iedereen wiskunde op school te zien als een puzzeltje dat je op kunt lossen.
Tot voor een paar jaar geleden bracht ik vooral wiskundige kwaliteiten als een goed oog hebben voor detail en tegelijkertijd de grote lijn blijven zien, in de praktijk. Vrijwilligerswerk in Nepal was aanleiding om te zoeken naar een vorm waarin ik het vervullende van het werken met jongeren en de wiskunde kon combineren.

De uitwerking was simpel: met veel plezier geef ik bijlessen wiskunde aan middelbare scholieren van vmbo- tot en met vwo-niveau.